You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Драгана Илијевска

Здраво! Јас сум Драгана и сум дипломиран земјоделски инженер по Квалитет и безбедност на храна. Обожавам да кумуницирам со различни луѓе.И останувам со оние кои ми се пријатели, а со непријатели не.

Професионален опис


Аналитички вештини: анализа на податоци,решавање на проблеми, истражување.
Комуникациски вештини: способност ефективно да разменувам идеи со колеги, клиенти, работодавачи.
Технички вештини: Ms Office како Ms Word, Ms Point ...
Имам искуство во лаборатрија за млеко..Одговорности кои ми беа се следните: Анализа на квалитет на сурово млеко, земање мостри при контрола на сурово млеко, евиденција при прием на суровина ( работа на компјутер), грижа за работниот простор и одржување хигиена на алатите за работа, следење на правила и процедури по HACCP стандарди.

Вештини


Категорија : Друго,

100

Дигитални вештини: развој, Водење и ажурирање евиденции, Истражувања, Академско пишување, Техничка поддршка,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Критички размислувам, Соработувам во тим, Аналитички размислувам, способност , амбициозност

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици:

100

Возачка дозвола: Не

100

Образование и едукација

Формално образование


2021
Факултет за земјоделски науки и хран
високо

Квалитет и безбедност на храна

Учество на обуки и тренинзи


Стекнати сертификати


Работно искуство


12.04.2021 - 31.05.2021
Бучен Козјак ДОО
лаборант

Анализа на квалитет на сурово млеко, земање мостри при контрола на сурово млеко, евиденција при прием на суровина ( работа на компјутер), грижа за работниот простор и одржување хигиена на алатите за работа, следење на правила и процедури по HACCP стандарди.

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака