You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Марија Магдалена Петковска Микаровска

Тимски работник, упорна, вешто комуникативна, искрена и креативна

Професионален опис


Спојување на капацитетите на ресурсите кои ги имам за да направам квалитетен излезен резултат, критичко размислување, анализирам и реагирам според факти. Од искуства работа со Еразмус, невладин сектор, основач на граѓанската иницијатива Мети си со класнето, како и 15 години стаж како наставник по англиски јазик. Професионалниот поглед ми е да имам отворен видик, да се доедуцирам на секој можен начин, пратам новитети и се трудам да ги имплементирам во секојдневната работа со цел да имам квалитет, пред се за себе, па за работодавецот и за заедницата. Сакам и се трудам да сум работник кој носи вредност во институцијата.

Вештини


Категорија : Човечки ресурси, Дигитален маркетинг, Друго

100

Дигитални вештини: Mаркетинг на социјални мрежи, Подготовка на промотивни/ информативни текстови, Преведување, Организација на настани, Грижа за корисници, Селекција на човечки ресурси, Развивање капацитети на човечки ресурси,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Критички размислувам, Соработувам во тим, Аналитички размислувам,

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици:

100

Возачка дозвола: Да

100

Образование и едукација

Формално образование


Учество на обуки и тренинзи


Стекнати сертификати


Работно искуство


Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака