You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ајнур Хусејноска

Личност посветена на своите обврски, комуникативна и со способност за решавање на предизвици и проблеми

Професионален опис


Како студент на институтот за социологија, се стекнав со голем број на знаења за општествениот живот и општествените проблеми и предизвици и со тоа се стекнав и со вештини кои би помогнале за нивно решавање и надминување.

Вештини


Категорија : Човечки ресурси, Друго,

100

Дигитални вештини: Преведување, Истражувања,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Критички размислувам,

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Турски, Албански, Англиски,

100

Возачка дозвола: Да

100

Образование и едукација

Формално образование


Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје
високо

Институт за социологија

Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје
високо

Институт за социологија

Учество на обуки и тренинзи


Стекнати сертификати


Работно искуство


Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака