You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ивана Аспорова

Амбициозна, одговорна, мотивирана и организирана личност

Професионален опис


Со максимална одговорност и посветеност пристапувам на секоја работна обврска. Благодарение на моето скромно работно искуство се стекнав со одредени социјални, организаторски и дигитални вештини. Активно сум вклучена и во невладиниот сектор, превземајќи низа активности за решавање на општествените проблеми.

Вештини


Категорија : Право и сметководство, Дигитален маркетинг, Дизајн

100

Дигитални вештини: Mаркетинг на социјални мрежи, LinkedIn маркетинг, SEO, Графички дизајн, Составување договори , Регулатива за работни односи, Право на интелектуална сопственост,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Критички размислувам,

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Англиски, Турски, Германски,

100

Возачка дозвола: Да

100

Образование и едукација

Формално образование


Правен Факултет Јустинијан Први-Скопје
високо

правни студии

Учество на обуки и тренинзи


2020
ЕЛСА Северна Македонија
Акдемија за Трудово право

2020
ЕЛСА Северна Македонија
Академија за Деловно право

2020
Адвокатско друштво Пепељугоски
Семинар за Право на интелектуална сопственост

Стекнати сертификати


Работно искуство


20.11.2020 - 01.07.2021
ЕЛСА Северна Македонија
Директор за организациско зајакнување

-организирање, планирање и имплементација на развојни програми -предлагање подобри механизми на постоечките програми -идентификација на области за подобрување преку одлични менаџерски способности

10.10.2020 - 08.04.2021
СК Маркетинг Агенција
Консултант за право на интелектуална сопственост

-советување клиенти за разни прашања од областа на правото на интелектуална и индустриска сопственост

06.06.2020 - 06.10.2020
Нотар Тања Аспорова
Волонтер

-подготовка на правни документи -правно советување -сработување на нотарски платни налози, оставински постапки, солемнизации, нотарски акти

07.07.2021 - во тек
ЕЛСА Северна Македонија
Потпретседател за семинари и конференции

-менаџирање и водење на организацијата заедно со останатите членови на Извршниот одбор -водење на секторот за семинари и конференции

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака