You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ивана Трајковска

Упорна и емпатична

Професионален опис


Млада личност со развиени организациски вештини и желба за тимска соработка која сака да учи и да напредува во кариерата.

Вештини


Категорија : Човечки ресурси, Друго,

100

Дигитални вештини: Организираност, Интерперсонални односи, Лекторирање, Водење и ажурирање евиденции, Организација на настани, Истражувања, Развивање капацитети на човечки ресурси,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Соработувам во тим, Аналитички размислувам, Индивидуална работа

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици:

100

Возачка дозвола: Не

100

Образование и едукација

Формално образование


2019
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Филозофски Факултет Скопје
високо

Социјална работа

Учество на обуки и тренинзи


2021
Семос Едукација
Дигитален маркетинг

2020
Интерворкс Тренинг Центар
Рекламирање на Facebook и Инстаграм

2020
Интерворкс Тренинг Центар
Комуникациски вештини

2020
Семос Едукација
Правилно донесување на одлука

2020
Екомонски Факултет Скопје
Основи на проектен менаџмент

2020
Здружение Лидери за едукација, активизам и развој
Училиште за животни вештини

Стекнати сертификати


Работно искуство


26.10.2017 - 08.06.2018
Првата детска амбасада во светот Меѓаши
Социјален работник

Клучни должности и одговорности: Социјализација на деца во ризик, организирање на детски работилници и едукација на деца преку дополнителна настава во ОУ Браќа Рамиз и Хамид во Шуто Оризари

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака