You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Елена Крстева

Амбициозна, креативна, совесна, одговорна, комуникативна

Професионален опис


Секогаш спремна за нови предизвици, одлична комуникација и работа во групи, организациски, семинарски и комуникациски вештини. Стекнато искуство во адвокатска канцеларија за казнени и граѓански постапки како приправник, со желба за учење нови работи за понатамошната кариера.

Вештини


Категорија : Човечки ресурси, Право и сметководство, Друго

100

Дигитални вештини: Составување договори , Административно право, Деловно право, Преведување, Водење и ажурирање евиденции, Селекција на човечки ресурси, Развивање капацитети на човечки ресурси,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Соработувам во тим,

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Англиски, Српски,

100

Возачка дозвола: Не

100

Образование и едукација

Формално образование


2021
Правен факултет - Јустинијан Први
високо

правни студии

Правен факултет - Јустинијан Први
магистратура

мастер студии- Казнено право

Учество на обуки и тренинзи


2021
МЗМП- Македонско здружение на млади правници
Професионализам, компетентност и интегритет

Стекнати вештини за професионално пишување на кратка биографија и мотивационо писмо, одлично пишување на жалби, тужби, одговор на тужби, како успешно да се претставиме

2021
ГЛАМ Македонија
Вики Тим Билдинг

Обука на учесниците за правилно пишување и преведување на статии на Википедија

МЗМП- Македонско здружение на млади правници
Академија за човекови права

Значењето на човековите права, правна сигурност и владеење на правото, вовед во начинот на функционирање на ЕСЧП

Стекнати сертификати


2021
Macedonian Young Lawyers Association
Practical legal skills and core ethical values

Работно искуство


01.04.2021 - 01.07.2021
Адвокатска канцеларија ТУМАНОВСКИ
Приправник во адвокатска канцеларија

Извршувам административни работи во канцеларијата за кривични постапки, отварам нови предмети и ги архивирам старите, пишувам документи поврзани со работата( жалби, поднесоци, претставки,барања) и ги доставувам до надлежните институции.

15.07.2021 - 15.09.2021
Адвокатска канцеларија на адвокат Дарко Ристов
Приправник во Адвокатска канцеларија

Извршувам административни работи во канцеларијата за граѓански постапки, пишувам документи поврзани со работата(тужби, одговор на тужби, барања, жалби, договор за дар)

01.10.2021 - во тек
ГЛАМ Македонија
Волонтер

Работа со Википедија, пишување на интерни огласи, пишување и преведување на статии, уредување и проверка на истите

Портфолио


Развојно
Портфолио

Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака