You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ангела Тодосова

Комуникативна, амбициозна личност.

Професионален опис


Се стремам кон зајакнување и усовршување на мојата професија, на личен професионален план. Поседувам одлична комуникација со луѓе и работа во групи, стекнати искуства имам како приправник во две адвокатски кацеларии, со желба и страст за понатамошен напредок.

Вештини


Категорија : Човечки ресурси, Дигитален маркетинг, Право и сметководство

100

Дигитални вештини: Mаркетинг на социјални мрежи, Подготовка на промотивни/ информативни текстови, Составување договори , Даночно право, Административно право, Регулатива за работни односи, Право на интелектуална сопственост, Права на потрошувачи, Деловно право, Сметководство, Селекција на човечки ресурси, Развивање капацитети на човечки ресурси,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Критички размислувам, Соработувам во тим, Аналитички размислувам, Амбициозна, емоционална, позитивна.

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Англиски, Српски,

100

Возачка дозвола: Да

100

Образование и едукација

Формално образование


Правен Факултет Јустинијан Први - Скопје
високо

правни студии

Учество на обуки и тренинзи


МЗМП- Македонско здружение на млади правници
компетентност, професионализам, интегритет

Стекнати вештини за професионално пишување, мотивационо писмо, одлично претставување на интерву, вербална и невербална комуникација, поднесок на жалби, тужби, работа со маргинализирана категорија на лица.

Стекнати сертификати


2021
МЗМП
Зајакнување, професионализам, интегритет

Работно искуство


01.10.2021 - 30.12.2021
Адвокатска канцеларија legal.vp
Приправик

Извршувам најразлични административни работи, барања, решенија, полномоѓтва, пишување на договор за дар, наследство, склучување на работен однос, платни налози, барања за изврувања, комуникација и прием на странки, сослушување, достава до надлежните институции.

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака