You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Џан јусуфоски

Искреност,Фер,Комуникативен,Лојален,Организиран,Детален

Професионален опис


Jас сум човек со посебни потреби целиот свој живот. Мојата состојба е (Dg.meningomielocela
lumbalis operata deformatio pelvis billatelaris flakciolna paraplegia) и тоа претставува од една страна
извесна тешкотија за некои работи во поглед на физичката подвижност, но од друга страна
претставува огромна мотивација и предизвик за да се трудам најдобро што можам и да се
докажам на работно место. Моето досегашно искуство во практиканството, студирањето, обуките
и сл. потврдува дека немам потешкотии или ограничувања во поглед на соработка и тимска
работа со луѓето.

Вештини


Категорија : Човечки ресурси, Е-бизнис, Дигитален маркетинг

100

Дигитални вештини: Mаркетинг на социјални мрежи, LinkedIn маркетинг, Еmail маркетинг, SEO, Подготовка на промотивни/ информативни текстови, Селекција на човечки ресурси, Развивање капацитети на човечки ресурси,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Критички размислувам, Соработувам во тим, Аналитички размислувам,

100

Мајчин јазик: Турски

100

Други јазици: Македонски, Англиски,

100

Возачка дозвола: Не

100

Образование и едукација

Формално образование


2022
Економски факултет-Прилеп
високо

Маркетинг Менаџмент

2017
Економско училиште-Прилеп
средно

Деловен Секретар

Учество на обуки и тренинзи


2021
Фондација Метаморфозис
Силен и одржлив систем за заштита на приватноста

2021
Коалиција СЕГА
Обука за животни вештини и вработливост

2021
ФСС Економски факултет - Прилеп
Деловно комуницирање со себеси и светот

2020
Инова Лаб
Women entrepreneurial stories Job for ball

2018
AIESEC
Семинар за личен развој и меки вештини

2018
Пивара Скопје
Skills for Success Вештини за успех

Стекнати сертификати


Работно искуство


06.06.2021 - 06.07.2021
На Универзитетско радио УКЛО ФМ
Соработник во радиоемисија Слушнете неее!

01.05.2018 - 01.07.2018
Еко-клуб Канатларци
Волонтер

01.07.2019 - 30.07.2019
Халк Банка АД Скопје
Практикант

01.09.2020 - 30.09.2020
Халк Банка АД Скопје
Практикант

01.07.2018 - 30.07.2018
Халк Банка АД Скопје
Практикант

01.07.2017 - 01.08.2017
Комерцијална Банка АД Скопје
Практикант

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака