You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Градиме тимови, создаваме кариери

Платформата „CareerHub“ е креирана во рамки на проектот „МладиХаб“ со цел да овозможи поврзување млади талентирани професионалци што поседуваат дигитални вештини со работодавачи што имаат потреба од ангажирање нa соработници со полно или скратено работно време, хонорарен ангажман, практиканство или волонтирање.
Проектот „МладиХАБ Дигитална младина“ е финансиран од Британската амбасада во Скопје и поддржан од Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија, а го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ со цел унапредување на дигиталните вештини на младите луѓе, нивниот ангажман во заедницата и зголемување на нивната вработливост.
619
баратели на работа
344
објавени огласи
444
регистрирани компании
61
остварени контакти